Service- og garantibetingelser

Reparationer / Prisoverslag
Tilbud på reparation koster 920,- DKK, accepteres tilbuddet modregnes beløbet på reparationsprisen. Medmindre andet er aftalt, udføres reparationer automatisk på indsendte apparater hvis totalpris ikke overstiger 20 % af nypris.Alle reparationer hvor prisen overstiger 20% af nyværdien, vil kunden altid blive kontaktet af vores teknikere med et prisoverslag.

Reparationer under 1.000,- DKK vil blive pålagt et administrationsgebyr på 45,- DKK.

Reparationer forventes normalt returneret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelse, dog kan der i visse tilfælde skulle påregnes ekstra leveringstid ved reservedele i restordre.

Alle oplyste priser er ex. moms.

Fragt
Returnering af reparationer med totalpris under 2.000 DKK vil blive pålagt et forsendelsesgebyr. Medmindre andet er oplyst vil reparation blive returneret til samme adresse, som den er afsendt fra.

Dokumentation
Reparationer, kalibreringer & vedligeholdseftersyn som udføres af Secma, registreres i servicesystem med fuld sporbarhed på serienummer. Desuden udføres der altid, medmindre andet er aftalt, sluttest på apparater med kalibreret testudstyr, testrapport vedlægges og eftersynsmærkat påsættes.

Betaling / Fakturering
For offentlige institutioner er det et krav at der oplyses EAN nummer, rekvisitionsnummer samt kontaktperson. Dette gælder også selvom apparat er omfattet af garanti.

For ikke offentlige institutioner / ikke EAN registrerede virksomheder, vil faktura blive fremsendt elektronisk via e-mail samt vedlagt reparationsrapport.

Garanti & reklamationsfrist
Alle apparater, som forhandles af Secma Medical Innovation, har som minimum 1 års fuld garanti – normalt 1 år fra fakturadato. På udskiftede reservedele ydes der som udgangspunkt 3 måneders garanti, medmindre andet er oplyst af producenten.

Garantien dækker ikke fejl eller beskadigelse, opstået som følge af forkert betjening, misbrug eller tab af udstyret. Reklamationsfristen på reparationer er 3 måneder fra modtagelse. Reklamationer skal meldes skriftligt til serviceafdelingen på support@secma.dk.

Secma-rep-og-service_web